AVG GDPR ready voor stichtingen en verenigingen

 

Het AVG ready programma voor Stichting of vereniging is er speciaal op gericht om de bestuurders inzicht te geven in de risico’s die deze wetgeving met zich mee brengt. Wat gebeurd met persoonsgegevens en zijn de risico’s aanvaardbaar? Over 4 vlakken moet er aandacht zijn voor de bescherming van de privacy van de leden. 21 juni 19.00 uur geven we weer een workshop.

  • Bewustzijn van de verwerkers
  • Technische maatregelen
  • Organisatorische maatregelen
  • Juridische grond voor de verwerking

Kijk aan het einde van deze pagina voor een korte test, ben jij al bewust bezig met AVG?

Vanuit een praktische workshop AVG ready lopen we deze zaken door en zullen we de hiaten in een dataprotectie roadmap vastleggen. We stellen een register met beleidshoofdstuk op en zullen een check doen op de gebruikte software. Zo hebben we al gauw een werkdocument waar je grip krijgt op de criteria die gesteld zijn rond de AVG.

“Verenigingen en andere organen die categorieën van verwerkingsverantwoordelijken of verwerkers vertegenwoordigen, kunnen gedragscodes opstellen, of die codes wijzigen of uitbreiden, teneinde de toepassing van deze verordening nader toe te lichten”

Artikel 40 van de AVG geeft het advies dat verenigingen een gedragscode opstellen waaraan vrijwilligers zich moeten houden. Hierin kunnen o.m. afspraken gemaakt worden over hoe om te gaan met het delen van foto’s op social media, het gebruik van email en wachtwoorden en zorgvuldige behandeling van persoonsgegevens.

De gedragscode opstellen heeft een vrijblijvend karakter maar geeft de mogelijkheid om een duidelijk standpunt te nemen en heen te verwijzen als er vragen zijn.

“Het aansluiten bij een goedgekeurde gedragscode als bedoeld in artikel 40 of een goedgekeurd certificeringsmechanisme als bedoeld in artikel 42 kan worden gebruikt als element om aan te tonen dat dat de bedoelde vereisten worden nageleefd.”

De naleving van de gedragscode moet natuurlijk wel gecontroleerd worden.

Wil je weten hoe jij als bestuur van de stichting of vereniging om moet gaan met de AVG? Wil je een duidelijke privacy statement opstellen die werkbaar is voor jouw organisatie? Zijn de vrijwilligers op de hoogte van de do’s en don’ts?

Neem contact met ons op. info@buroflevo.nl of bel 085 0021010.

[mp_product product_id=”1195″ title=”1″ content=”0″ meta=”0″]Doe nu de test, is mijn stichting /vereniging AVG ready?

AVG ready programma
BuroFlevo AVG ready programma
De Verwerkingsverantwoordelijke wil binnen redelijke grenzen alles doen om de data die in vertrouwen is verkregen te beschermen, zorgvuldig te bewaren en indien dit gevraagd word te wijzigen conform onderstaande beleid regels en procedures zoals vastgelegd in deze publicatie, conform in de WPA / GDPR is vastgelegd.
Technisch : firewalls, virus-scanners encryptie en met sterke wachtwoorden beschermde accounts. Organisatorisch: Afsluiten van werkplekken, screenen van nieuwe medewerkers, in- en uitdienst protocol.
De verwerkers zijn zich bewust van de de veiligheid van de persoonsgegevens van de leden. Ze weten met wie ze dit mogen delen en ze zullen nooit verwerking buiten de EU doen.
Je gegevens worden beoordeeld door Buro Flevo. Deze medewerker zal contact met je zoeken via de mail. Je gegevens zullen verder niet gebruikt worden dan voor advisering voor mogelijke vervolgstappen uit het AVG ready programma van Buro Flevo. Heb je toevoegingen of vragen, neem dan contact met ons op.

 

© 2018: Buro Flevo is onderdeel van Flevo ict B.V. alle rechten voorbehouden | Innovation Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress